La nostra empresa.

Quatre generacions construïnt

 

 

Casimir Plana Boronat, fou el fundador de l’actual Plana Hortoneda S.L., dirigida conjuntament per Lluís Plana Cabré (nét de Casimir) i Aleix Plana Hortoneda (besnét d’en Casimir). Quan es finalitzaren les arcades del celler de la cooperativa agrícola de Vila-seca, obra singular de l’arquitecte Pere Domènech i Roura (fill de Lluís Domènech i Montaner) a finals del 1919, Casimir Plana Boronat, decidí posar-se a treballar per compte propi.

 

Amb Casimir al cap davant i després amb els seus dos fills, Josep i Lluís, varen continuar ininterrompudament. Fins amb el fill d’en Josep, Lluís Plana Cabré i avui amb el fill d’aquest, Aleix Plana Hortoneda.
Des de la seva fundació, sempre ha estat una empresa familiar dirigida amb seriositat,constància, bona relació amb els empleats, acompanyada de la formació més acurada i exigent amb els mateixos. Sense perdre els coneixements adquirits al llarg dels anys de la construcció tradicional, cosa que a la vista de l’actualitat en el nostre sector, es tradueix en que l’empresa disposa d’una plantilla de paletes molt professionals, capaços de fer qualsevol tipus de treball de manera molt satisfactòria per la direcció i al mateix temps per els clients.

La nostra principal especialitat és i ha estat la rehabilitació i els treballs artesanals, construcció tradicional, sense deixar per descomptat l’obra nova, sobretot en la construcció d’habitatges unifamiliars principalment dins al casc antic de la Vila. En aquest tipus de feines, és on s’ha de donar el perfil d’empresa preparada per coordinar, executar i acabar totalment un habitatge singular a plena satisfacció del client.

Amb aquest compromís, i amb la incorporació de l’Aleix en aquesta actual etapa, Plana Hortoneda,  adquireix més que mai una dinàmica de vitalitat i refinament en la execució de la feina.
Com sempre, Plana Hortoneda junt als seus col·laboradors amb el mateix perfil, posa aquesta empresa al servei dels clients, a fi de donar al nostre poble i comarca la imatge de professionalitat, bons acabats i seriositat que sempre ens ha distingit des de la fundació de la mateixa.