Treballs.

La nostra forma de treballar.Veure les feines realitzades

 

Construccions

Tenim en compte els materials que utilitzem durants els diferents processos per tal d’assolir un projecte amb els millors acabats i una llarga vida útil.

 

 

Rehabilitacions

Ens agrada el fet de tornar a donar vida a cases o construccions que han estat malmeses amb el pas del temps, sempre respectant les estructures i els materials originals utilitzats.

 

 

Treballs artesanals

Realitzem diferents feines adaptades a les necessitats individuals i resolem positivament tot tipus de reptes que se’ns presentin.